บจ.ศรีสกุลสตีล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ศรีสกุลสตีล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565004113
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

320/9 หมู่ที่ 4, ต.ท่าไม้, อ.กระทุ่มแบน, จ.สมุทรสาคร, 74110

Leave a Comment