บจ.ปฐมศิริโชค ทรายทอง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ปฐมศิริโชค ทรายทอง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0735565004407
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000,000

🏢 ที่อยู่:

82/1 หมู่ที่ 6, ต.สวนป่าน, อ.เมืองนครปฐม, จ.นครปฐม, 73000

Leave a Comment