บจ.ไทย เฮิร์บ ฮับ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไทย เฮิร์บ ฮับ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/18/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0735565004202
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 600,000

🏢 ที่อยู่:

55/4 หมู่ที่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 5, ต.บางกระทึก, อ.สามพราน, จ.นครปฐม, 73110

Leave a Comment