หจ.บ้านมังกรทอง การช่าง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.บ้านมังกรทอง การช่าง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0733565001082
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

157 หมู่ที่ 6, ต.คลองใหม่, อ.สามพราน, จ.นครปฐม, 73110

Leave a Comment