บจ.เคพีพี ยูนิตี้ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เคพีพี ยูนิตี้ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0705565001785
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

102/43-44 หมู่ที่ 18, ต.ท่าผา, อ.บ้านโป่ง, จ.ราชบุรี, 70110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.