บจ.สบายดี 555 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สบายดี 555 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0705565001807
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 250,000

🏢 ที่อยู่:

8 หมู่ที่ 8, ต.คลองตาคต, อ.โพธาราม, จ.ราชบุรี, 70120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.