บจ.ริชแอนด์มอร์โปรดักส์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ริชแอนด์มอร์โปรดักส์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0705565001688
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

20 หมู่ที่ 1, ต.หนองอ้อ, อ.บ้านโป่ง, จ.ราชบุรี, 70110

Leave a Comment