หจ.วี โปรเฟสชันนอล เซอร์วิส

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.วี โปรเฟสชันนอล เซอร์วิส ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0703565000671
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

33/2 หมู่ที่ 2, ต.เกาะพลับพลา, อ.เมืองราชบุรี, จ.ราชบุรี, 70000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.