หจ.ดีแลนด์ เทรดดิ้ง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ดีแลนด์ เทรดดิ้ง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0703565000582
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

38/7 หมู่ที่ 4, ต.สวนกล้วย, อ.บ้านโป่ง, จ.ราชบุรี, 70110

Leave a Comment