บจ.สตูดิโอ ดริฟท์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สตูดิโอ ดริฟท์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0665565000461
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

26 ถนนเจริญศรี, ต.ในเมือง, อ.เมืองพิจิตร, จ.พิจิตร, 66000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.