บจ.เพลินวิศ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เพลินวิศ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0655565001522
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

123 หมู่ที่ 7, ต.ชัยนาม, อ.วังทอง, จ.พิษณุโลก, 65130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.