บจ.จี โก กรุ๊ป ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.จี โก กรุ๊ป ดิสทริบิวชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0665565000411
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

64 หมู่ที่ 3, ต.บางลาย, อ.บึงนาราง, จ.พิจิตร, 66130

Leave a Comment