หจ.รัตนกุล การเกษตร

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.รัตนกุล การเกษตร ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0663565000451
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

152/6 หมู่ที่ 5, ต.โพธิ์ประทับช้าง, อ.โพธิ์ประทับช้าง, จ.พิจิตร, 66190

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.