บจ.พรวลัย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พรวลัย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/18/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0655565001590
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

48/1 หมู่ที่ 2, ต.วัดจันทร์, อ.เมืองพิษณุโลก, จ.พิษณุโลก, 65000

Leave a Comment