บจ.อิฟ บีกินส์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อิฟ บีกินส์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0655565001581
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

56/20 หมู่ที่ 3, ต.จอมทอง, อ.เมืองพิษณุโลก, จ.พิษณุโลก, 65000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.