บจ.ปัญญาชาญ บรรจุภัณฑ์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ปัญญาชาญ บรรจุภัณฑ์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0655565001573
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

38/4 หมู่ที่ 5, ต.ในเมือง, อ.เมืองพิษณุโลก, จ.พิษณุโลก, 65000

Leave a Comment