หจ.รัตนากร

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.รัตนากร ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0653565001164
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

152 หมู่ที่ 11, ต.วังพิกุล, อ.วังทอง, จ.พิษณุโลก, 65130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.