บจ.เค ดีไซด์ รีโนเวชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เค ดีไซด์ รีโนเวชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565004346
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

177 หมู่ที่ 10, ต.ช่องแมว, อ.ลำทะเมนชัย, จ.นครราชสีมา, 30270

Leave a Comment