บจ.เอสจี เจเนติก จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอสจี เจเนติก จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565003676
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

41 หมู่ที่ 11, ต.ห้วยแถลง, อ.ห้วยแถลง, จ.นครราชสีมา, 30240

Leave a Comment