บจ.ทรัพย์ไพศาล289คอนสตรัคชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทรัพย์ไพศาล289คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565004281
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

6/3 หมู่ที่ 12, ต.ศรีละกอ, อ.จักราช, จ.นครราชสีมา, 30230

Leave a Comment