หจ.ที.พี 2022 โลจิสติกส์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ที.พี 2022 โลจิสติกส์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003291
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 400,000

🏢 ที่อยู่:

39 หมู่ที่ 12, ต.จระเข้หิน, อ.ครบุรี, จ.นครราชสีมา, 30250

Leave a Comment