บจ.รักษาความปลอดภัย ฮอว์ค การ์ด จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.รักษาความปลอดภัย ฮอว์ค การ์ด จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565004150
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

171/7 ซอยท้าวสุระ 3, ต.ในเมือง, อ.เมืองนครราชสีมา, จ.นครราชสีมา, 30000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.