หจ.โครงสร้างเหล็กและวิศวกรรม

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.โครงสร้างเหล็กและวิศวกรรม ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003496
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

192 หมู่ที่ 1, ต.หนองไข่น้ำ, อ.เมืองนครราชสีมา, จ.นครราชสีมา, 30000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.