บจ.เจ ที เมดโปร จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เจ ที เมดโปร จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565004028
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000,000

🏢 ที่อยู่:

430/1 หมู่ที่ 6, ต.หมื่นไวย, อ.เมืองนครราชสีมา, จ.นครราชสีมา, 30000

Leave a Comment