บจ.ทีเอส-ดีเอ็น เอสทีแอลอี อีสทุงเอ็น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทีเอส-ดีเอ็น เอสทีแอลอี อีสทุงเอ็น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565004010
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

127 หมู่ที่ 2, ต.กำปัง, อ.โนนไทย, จ.นครราชสีมา, 30220

Leave a Comment