บจ.พงศธร อิมพอร์ต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พงศธร อิมพอร์ต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565003790
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

407 หมู่ที่ 14, ต.จอหอ, อ.เมืองนครราชสีมา, จ.นครราชสีมา, 30310

Leave a Comment