บจ.ปารีผ้าไทย จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ปารีผ้าไทย จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565003773
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

70 หมู่ที่ 10, ต.ละหานปลาค้าว, อ.เมืองยาง, จ.นครราชสีมา, 30270

Leave a Comment