บจ.พันชั่ง ทู เคเค จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พันชั่ง ทู เคเค จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565003757
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

548/12 หมู่ที่ 7, ต.จอหอ, อ.เมืองนครราชสีมา, จ.นครราชสีมา, 30310

Leave a Comment