บจ.เซ็นโทร คอฟฟี่ โรสเตอร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เซ็นโทร คอฟฟี่ โรสเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565003731
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

263 หมู่ที่ 2, ต.โพธิ์กลาง, อ.เมืองนครราชสีมา, จ.นครราชสีมา, 30000

Leave a Comment