บจ.เดอะ ไวท์ โดฟ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เดอะ ไวท์ โดฟ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565015897
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

55/24 หมู่ที่ 2, ต.บางพลับ, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Leave a Comment