บจ.ท็อปส์ วีต้า เซอร์วิส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ท็อปส์ วีต้า เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565015099
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

99/9 เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12,15-18 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ, ต.บางตลาด, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.