บจ.โอเคดี ชัวร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.โอเคดี ชัวร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565015790
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

88 หมู่ที่ 1, ต.ขุนศรี, อ.ไทรน้อย, จ.นนทบุรี, 11150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.