บจ.ใบไม้ การ์เด้น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ใบไม้ การ์เด้น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565014912
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 400,000

🏢 ที่อยู่:

44/146 หมู่ที่ 2, ต.คลองขวาง, อ.ไทรน้อย, จ.นนทบุรี, 11150

Leave a Comment