บจ.ดวงนำพา จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ดวงนำพา จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565015757
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

29/17 หมู่ที่ 10, ต.บางบัวทอง, อ.บางบัวทอง, จ.นนทบุรี, 11110

Leave a Comment