บจ.คอนโปร เดเวลลอป จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.คอนโปร เดเวลลอป จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565015579
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

49/244 หมู่บ้าน ไอริส ปาร์ค หมู่ที่ 12ซอย คลองเจ๊ก ถนนบางกรวย-ไทรน้อย, ต.บางบัวทอง, อ.บางบัวทอง, จ.นนทบุรี, 11110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.