บจ.มีสุขทรัพย์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.มีสุขทรัพย์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565014955
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

171/389 หมู่ที่ 1, ต.คลองเกลือ, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Leave a Comment