บจ.ดับเบิ้ล พีเอ โฮลดิ้ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ดับเบิ้ล พีเอ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565014301
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

50/666 หมู่ที่ 6, ต.บ้านใหม่, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Leave a Comment