บจ.ฟอร์สเชอร์ ลาบอราทอรี่ส์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ฟอร์สเชอร์ ลาบอราทอรี่ส์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565014556
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

77/15 หมู่ที่ 6, ต.บ้านใหม่, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Leave a Comment