บจ.เอเชียแปซิฟิคอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอเชียแปซิฟิคอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565014378
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

86/43 หมู่บ้าน คณาสิริ ศาลายา-ปิ่นเกล้า หมู่ที่ 4, ต.ศาลากลาง, อ.บางกรวย, จ.นนทบุรี, 11130

Leave a Comment