บจ.แชมป์เปี้ยนฟู้ดรีเทล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.แชมป์เปี้ยนฟู้ดรีเทล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565014131
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

555/9 หมู่ที่ 1, ต.บางขนุน, อ.บางกรวย, จ.นนทบุรี, 11130

Leave a Comment