บจ.เอ็น.เอส.พี. (2022) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ็น.เอส.พี. (2022) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565014114
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

24/2 หมู่ที่ 9, ต.วัดชลอ, อ.บางกรวย, จ.นนทบุรี, 11130

Leave a Comment