บจ.ซี.เอ็น.เค.เค แอดวานซ์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ซี.เอ็น.เค.เค แอดวานซ์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565014041
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

22/8 หมู่ที่ 1, ต.ไทรน้อย, อ.ไทรน้อย, จ.นนทบุรี, 11150

Leave a Comment