บจ.กาสาภัทร จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.กาสาภัทร จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565013959
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

86/298 หมู่ที่ 4, ต.บางใหญ่, อ.บางใหญ่, จ.นนทบุรี, 11140

Leave a Comment