บจ.บ้าน 3ดี จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.บ้าน 3ดี จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565016320
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

169/42 หมู่ที่ 4, ต.ปลายบาง, อ.บางกรวย, จ.นนทบุรี, 11130

Leave a Comment