หจ.วี เอส การ์ด แอนด์ เซอร์วิส

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.วี เอส การ์ด แอนด์ เซอร์วิส ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/31/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0123565002360
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000,000

🏢 ที่อยู่:

17/454 หมู่ที่ 5, ต.ไทรน้อย, อ.ไทรน้อย, จ.นนทบุรี, 11150

Leave a Comment