หจ.พี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง (2565)

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.พี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง (2565) ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0123565002041
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 300,000

🏢 ที่อยู่:

18/54 หมู่ที่ 5, ต.บางพูด, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Leave a Comment