บจ.ก่อทรัพย์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ก่อทรัพย์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/7/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565015757
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

189/123 หมู่ที่ 8, ต.ราชาเทวะ, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Leave a Comment