บจ.กรรณิการ์ กรุ๊ป 999 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.กรรณิการ์ กรุ๊ป 999 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/1/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565015315
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

159/146 หมู่ที่ 3, ต.บางแก้ว, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.