บจ.มาธา เดกคอร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.มาธา เดกคอร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565015650
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

335/175 หมู่ที่ 4, ต.บางพลีใหญ่, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Leave a Comment