บจ.ดับบลิว.ซี.พี เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ดับบลิว.ซี.พี เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565015641
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

99/161 หมู่ที่ 7, ต.บางพลีใหญ่, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Leave a Comment